Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 23937
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23301
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23014
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 22990
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15780
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15583
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14383
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13559
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 12944
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11528
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4756
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1181
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 760
Polityka prywatności Test Test 359
Informacja dla słabosłyszących Test Test 310