Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 26747
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23482
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23088
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23082
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15861
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15792
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14497
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13695
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 13130
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11609
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4860
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1455
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 988
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Magdalena Duda-Ścigała 430
Polityka prywatności Test Test 395