Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 24949
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23341
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23029
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23005
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15800
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15641
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14401
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13585
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 12979
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11552
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4782
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1230
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 838
Polityka prywatności Test Test 365
Informacja dla słabosłyszących Test Test 321