Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 25194
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23363
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23037
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23016
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15814
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15669
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14416
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13601
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 13000
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11563
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4800
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1256
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 861
Polityka prywatności Test Test 371
Informacja dla słabosłyszących Test Test 329