Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 26470
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23444
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23070
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23061
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15848
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15755
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14472
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13663
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 13105
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11595
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4839
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1406
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 956
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Magdalena Duda-Ścigała 398
Polityka prywatności Test Test 388