Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 26197
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23422
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23058
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23052
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15837
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15739
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14456
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13650
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 13092
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11586
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4825
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1386
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 930
Polityka prywatności Test Test 384
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Magdalena Duda-Ścigała 378