Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 25478
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23383
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23050
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 23027
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15822
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15698
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14425
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13618
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 13031
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11571
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4808
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1317
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 885
Polityka prywatności Test Test 375
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Magdalena Duda-Ścigała 340