Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Realizacja Podprogramu 2015

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego które wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 150 % wynosi 951 zł) dla osoby w rodzinie 514 zł ( 150% wynosi 771 zł)

W ramach programu w dniu 26 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty kulinarne dla osób korzystających produktów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) - Podprogram 2015 kończy się z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie informujemy, że Podprogram 2016 wstępnie rozpocznie się od sierpnia 2016 r.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020  PODPROGRAM 2016
 
W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.
Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.
Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.
 Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:
o DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI o EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ o WARSZTATY KULINARNE
Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.
 

 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda- Ścigała , w dniu:  03‑03‑2016 13:16:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  03‑03‑2016 13:16:17
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2017 14:37:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie