Karta Dużej Rodziny


I N F O R M A C J A

w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w ramach którego wprowadzona została Karta Dużej Rodziny mająca zasięg ogólnopolski.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, że można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Pełną listę instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodziny wielodzietnej będzie dostępny również w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białej.

Karta przyznawana jest bezpłatnie, niezależnie od dochodu rodziny i bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej udzielają szczegółowych informacji osobiście lub telefonicznie ( tel. 43 8419002) oraz wydają i przyjmują wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( pokój nr 6 ).

Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Pod poniższym linkiem uzyskają Państwo informację dotyczącą oferty partnerów:

OFERTY PARTNERÓW

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda - Ścigała , w dniu:  03‑03‑2016 12:47:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  03‑03‑2016 12:47:26
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2016 12:59:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive