Statystyki


Title Author View Count
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 23342
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23263
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23003
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 22978
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15772
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15548
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14378
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13548
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 12912
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11516
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4744
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1087
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 713
Polityka prywatności Test Test 348
Informacja dla słabosłyszących Test Test 301