Statystyki


Title Author View Count
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 24619
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23323
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23020
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 22997
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15789
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15610
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14392
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13570
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 12961
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11539
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4766
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1212
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 797
Polityka prywatności Test Test 363
Informacja dla słabosłyszących Test Test 316