Statystyki


Title Author View Count
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Magdalena Duda-Ścigała 23571
Struktura organizacyjna Magdalena Duda-Ścigała 23276
Baza placówki Magdalena Duda-Ścigała 23006
Dodatki mieszkaniowe Magdalena Duda-Ścigała 22980
Status prawny Magdalena Duda-Ścigała 15775
Pomoc społeczna Magdalena Duda-Ścigała 15564
Fundusz Alimentacyjny Magdalena Duda-Ścigała 14378
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Duda-Ścigała 13552
Świadczenia rodzinne Magdalena Duda-Ścigała 12920
Europejski Fundusz Społeczny Magdalena Duda-Ścigała 11518
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Magdalena Duda-Ścigała 4746
Program "Rodzina 500+" Magdalena Duda-Ścigała 1115
Ogłoszenia, kurendy Magdalena Duda-Ścigała 729
Polityka prywatności Test Test 352
Informacja dla słabosłyszących Test Test 305