Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzeniem Nr 62/11 Wójta Gminy Biała z dnia 16 czerwca 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Ochrony Zdrowia,
4. Policji,
5. Oświaty,
6. Sądu.

Przewodnicząca Zespołu - Magdalena Duda- Ścigała, GOPS w Białej
Z-ca Przewodniczącej - Anna Zygmunt, GOPS w Białej

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  20‑03‑2012 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2015 14:34:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive